פורום תוכיפדיה
וואליר עם ניסיון להעניק תחושה של מראה טבעי - גרסה מובנת להדפסה

+- פורום תוכיפדיה (https://tukipedia.com)
+-- פורום: חומרי עזר למגדל (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=13)
+--- פורום: מאמרים וכתבות (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=18)
+---- פורום: החזקה, אביזרים, וטיפול (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=29)
+---- אשכול: וואליר עם ניסיון להעניק תחושה של מראה טבעי (/showthread.php?tid=901)וואליר עם ניסיון להעניק תחושה של מראה טבעי - צבי דגן - 01-07-2019

[Image: 7psTEzO.jpg]
וואליר עם ניסיון להעניק תחושה של מראה טבעי
לפעמים, אנחנו רוצים לכלובים שלנו צביון מיוחד - מראה טבעי.
כאן תמצאו מספר רעיונות 
[Image: dnJsNli.jpg][Image: TQehVhY.jpg][Image: ZU2bf7o.jpg][Image: LMJFHsn.jpg][Image: u8wVxhw.jpg][Image: NxAhQuX.jpg][Image: aKSGzW0.jpg][Image: rSSh1e7.jpg][Image: xSHYXoi.jpg][Image: VzKvuuz.jpg][Image: qwKWUbA.jpg][Image: 0viTf5a.jpg][Image: Gzh8Ikk.jpg][Image: w3Pnu4F.jpg][Image: XZSxQ7t.jpg]
כלוב פינקים (כמעט כמו בטבע)