פורום תוכיפדיה
דוחל שחור גרון - גרסה מובנת להדפסה

+- פורום תוכיפדיה (https://tukipedia.com)
+-- פורום: שונות (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=8)
+--- פורום: צילום - עופות בר בטבע (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=40)
+--- אשכול: דוחל שחור גרון (/showthread.php?tid=606)דוחל שחור גרון - צבי דגן - 09-05-2018

דּוּחָל שָׁחוֹר גָּרוֹן
  • אורך: 13 - 11 ס"מ. 
  • מוטת כנף: 22 - 18 ס"מ. 
  • משקל: 15 גרם.
  • תזונה: חרקים וחסרי חוליות והזחלים שלהם, לעתים ניזון מפירות וזרעים. 
  • נצפה אוכל לטאות ודגים קטנים.
  • סטטוס: חולף וחורף מצוי בכל הארץ.
  • תפוצה: שכיח בצפון ומרכז הארץ.
  • [Image: ecHvSlm.jpg]קולות


דּוּחָל שָׁחוֹר גָּרוֹן - צבי דגן - 09-05-2018

דּוּחָל שָׁחוֹר גָּרוֹן
[Image: olKkN26.jpg][Image: nsK54ei.jpg][Image: zI8WYKt.jpg]


דּוּחָל שָׁחוֹר גָּרוֹן - צבי דגן - 09-05-2018

דּוּחָל שָׁחוֹר גָּרוֹן
[Image: zVMm9tt.jpg][Image: UpbnkS5.jpg][Image: jOjFLdX.jpg]RE: דוחל שחור גרון - צבי דגן - 09-10-2018

דּוּחָל שָׁחוֹר גָּרוֹן
[Image: QdIpR5k.jpg][Image: Wk17pPy.jpg][Image: Tpqv7r5.jpg]


RE: דוחל שחור גרון - צבי דגן - 09-10-2018

דּוּחָל שָׁחוֹר גָּרוֹן
[Image: cfFoXAT.jpg][Image: 4xNTPtN.jpg][Image: JUXBVJe.jpg]


RE: דוחל שחור גרון - צבי דגן - 09-11-2018

דּוּחָל שָׁחוֹר גָּרוֹן
[Image: gN3txOe.jpg][Image: gl9BrvH.jpg][Image: hCLn9d1.jpg]


RE: דוחל שחור גרון - צבי דגן - 09-11-2018

דּוּחָל שָׁחוֹר גָּרוֹן
[Image: cjfuemd.jpg][Image: 0DPGhfY.jpg][Image: e0Imstp.jpg][Image: v6UFELa.jpg]


RE: דוחל שחור גרון - צבי דגן - 09-16-2018

דּוּחָל שָׁחוֹר גָּרוֹן
[Image: LCSDEg4.jpg][Image: kLv4YAW.jpg][Image: QXalKc6.jpg]


RE: דוחל שחור גרון - צבי דגן - 09-16-2018

דּוּחָל שָׁחוֹר גָּרוֹן
[Image: qNdIp46.jpg][Image: exljck3.jpg][Image: Ztm9A6h.jpg]


RE: דוחל שחור גרון - צבי דגן - 09-16-2018

דּוּחָל שָׁחוֹר גָּרוֹן
[Image: oPRXcS7.jpg][Image: I60SLOm.jpg][Image: IWmsNCL.jpg]