פורום תוכיפדיה
[פיצול] בניית וואליר - גרסה מובנת להדפסה

+- פורום תוכיפדיה (https://tukipedia.com)
+-- פורום: חומרי עזר למגדל (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=13)
+--- פורום: מחירון תוכים וציפורי שיר (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=22)
+--- אשכול: [פיצול] בניית וואליר (/showthread.php?tid=3277)[פיצול] בניית וואליר - rut025433333 - 07-25-2022

למי אפשר לפנות לגבי בנית ווליר?


RE: מחירון ציפורי שיר - צבי דגן - 07-25-2022

תפתח אשכול כאן: ציוד
ותשאל את כל מה שאתה רוצה.