פורום תוכיפדיה
תקנון פורום "תראו את התוכי שלי" - גרסה מובנת להדפסה

+- פורום תוכיפדיה (https://tukipedia.com)
+-- פורום: שונות (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=8)
+--- פורום: תראו את התוכי שלי (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=9)
+--- אשכול: תקנון פורום "תראו את התוכי שלי" (/showthread.php?tid=30)תקנון פורום "תראו את התוכי שלי" - צבי דגן - 01-16-2018

תקנון פורום "תראו את התוכי שלי"
בפורום זה תוכלו להקים אלבום פרטי ולשתף את כל הגולשים בצפייה בו.
כאן המקום להעלות תמונות של בית הגידול, הכלוב, התוכי/ם, הגוזלים, תמונות משפחתיות בנוכחות התוכי ועוד.
יש להניח שתקבלו משוב מהגולשים.
גם כאן נשמור על כללי ההתנהגות הראויים:
 1. תפקידנו כמגדלים בעלי ניסיון הוא לחלוק את הידע שברשותנו עם חובבים חדשים ועם אלה ששוקלים להתחיל לגדל תוכי או חיית מחמד אחר, כשיש לנו את הידע והניסיון בגידולם.
  אנחנו נמליץ, שמי שברשותו בעל חיים חולה, יגיע איתו לוטרינר מוסמך ולמנוע מחובבים אחרים לספק "עצות רפואיות" חסרות בסיס שאין בהן כל תועלת.
  המדיניות שלנו בנושא היא: אנחנו לא וטרינרים ולא למדנו רפואה, אם לבעל החיים שלך יש בעיה רפואית אנחנו לא הכתובת, וטרינר מוסמך הוא הכתובת היחידה.
 2. יש לשמור על לשון נקייה ולא להשתמש במילות גנאי, ניגוח הזולת או לשון שמתפרשת כזלזול בזולת.
 3. אין להשתמש במילים גסות או גזעניות.
 4. אין לפגוע בפרטיות של גולש אחר.
 5. זכרו שהפורום צריך להוות מפגש נעים, חברתי/לימודי.
 6. אתם עשויים להזדמן למגוון דעות, מחשבות והשקפות עולם, אנא כבדו גם את דעות זולתכם גם אם אינכם מסכימים לה, יש לך זכות להביע דעה משלך תוך כיבוד הדדי של השקפת עולמם של הגולשים האחרים. 
 7. אם אתה מרגיש נפגע, מומלץ לפנות בפרטית ולאפשר הזדמנות להבהרות, ברוב המקרים הבעיה נפתרת.
 8. בכל אשכול (עץ) יש להתרכז בנושא אחד ולהשתדל שלא לגלוש לנושאים אחרים - יש לפתוח אשכול חדש לכל נושא.
 9. כל תוכן שנכתב ע"י גולש כלשהו הופך להיות נחלתו, קנינו ורכושו של האתר.
  הנהלת האתר לא תהיה מחוייבת למחוק טקסטים גם אם יבואו בקשות כאלה מהגולש.
 10. מנהל האתר יהיה רשאי להחליט לפי שיקוליו על מחיקת/שינוי כל מידע אשר מפורסם באתר.
 11. מנהל האתר רשאי להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  מנהל האתר לא יהיה חייב לעדכן את הגולש קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא יהיה חייב במתן הסבר לסיבת הסרת התכנים.
 12. גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע/י באתר. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר.
 13. אתר תוכיפדיה שומר לעצמו את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסרת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.
 14. בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש/ת ביחיסה עם אתר תוכיפידה.
 15. זכויות יוצרים
  • אין להעלות לפורום כל חומר כתוב או מצולם (סרוק, מועתק או מצוטט) אשר חלה עליו הגנת זכויות יוצרים.
  • במידה ורוצים בכל זאת לפרסם משהו אשר קיימת עליו זכויותיוצרים, יש לקבל אישור מראש ובכתב מבעל היצירה (כגון, תמונה או טקסט), ולהעביר העתק להנהלת הפורום בטרם העלאת החומר לפורום.
  • מתן קרדיט לבעל זכויות היוצרים, איננו מספק ועדיין מדובר בעברה על זכויות יוצרים.
  • במידה וישנה תביעת זכויות יוצרים, האחריות תהיה על הגולש שהעלה את החומר הבעייתי.
 16. אנא, קחו זאת לתשומת לבכם!
 17. אין להפנות את הגולשים אל אתרים מתחרים, כולל - הפייסבוק ללא רשות מנהל האתר.
 18. כל גולש נותן את הסכמתו בעת העלאת תכנים לאתר, כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולש, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר.ההסכם בין הגולשים לבין האתר הוא כדלהן: הגולש נעזר באתר ושואב ממנו מידע ובתמורה, הגולש תורם את המידע שברשותו.אנא הקפידו שלא לגלוש למריבות כדי שלא נצטרך לנעול את האשכול.
 19. כמו כן, אני מצהיר בזאת שקראתי את התקנון כאן: תקנון תוכיפדיה
גלישה נעימה.