פורום תוכיפדיה
גנטיקה בנחשים - כרכני תירס - גרסה מובנת להדפסה

+- פורום תוכיפדיה (https://tukipedia.com)
+-- פורום: חומרי עזר למגדל (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=13)
+--- פורום: מאמרים וכתבות (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=18)
+---- פורום: זוחלים בהנהלת בן קורן (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=47)
+---- אשכול: גנטיקה בנחשים - כרכני תירס (/showthread.php?tid=2331)גנטיקה בנחשים - כרכני תירס - Ben Koren - 01-06-2021

[Image: xcmNUts.jpg]
גנטיקה בנחשים - כרכני תירסמייקי אליאס
[Image: Q0lU7be.jpg]
אינני מתיימר לספק הסבר מדעי מפורט על צפונות הגנטיקה. עם זאת, השתדלתי שהמידע שמובא כאן יציג בשפה ברורה את התכנים שיכולים לעניין את ציבור מגדלי כרכני התירס.
בחלק מהתמונות המופיעות באתר מצולמים נחשים של מייקי אליאס מאתר תירסים וחלק נלקחו מהאתר South Mountain Reptiles באישורו של מר Don Soderberg. 
מושגים בגנטיקה
 • DNA - מולקולה של חומצת גרעין המכילה את המידע התורשתי הנחוץ לבניית צורת חיים כלשהי.
 • גן (gene) - קטע ב- DNA שמהווה יחידת תורשה האחראית לתכונה מסוימת.
 • כרומוזום (chromosome) - מארז המכיל חלק מה- DNA. מחצית מהכרומוזומים בגוף מתקבלים מהאב ומחצית מהאם.
 • לוקוס (locus) - המיקום (האתר) הספציפי בו נמצא הגן בכרומוזום. 
 • אלל (allele) - עותק של הגן. למרבית הגנים יש שני עותקים.
 • מוטציה (mutation) - שינוי בחומר הגנטי שמשבש את פעולתו של הגן.
 • אנזים (enzyme) - חלבון אשר מניע התרחשות כימית.
 • טירוזינאז (tyrosinase) - אנזים שנחוץ ליצירת מלנין.
 • מלנין (melanin) - הפיגמנט השחור בגוף.
 • אריתרין (erythrin) - הפיגמנט האדום בגוף (אצל נחשים). 
 • קסנתין (xanthin) - הפיגמנט הצהוב בגוף (אצל נחשים).
 • נורמל (normal) - המראה הטבעי הנפוץ.
 • א/אנ (A/An) - קידומת המבטאת מחסור. למשל אמלניסטי = ללא מלנין.
 • היפו (hypo) - קידומת המבטאת הפחתה. למשל היפומלניסטי = מופחת מלנין.
 • היפר (hyper) - קידומת המבטאת עודף. למשל היפרמלניסטי = מוגבר מלנין.
 • הומוזיגוטי (homozygous) - בעל גן אחיד (ששני עותקיו דומים) לתכונה מסוימת. 
 • הטרוזיגוטי (hetroezygous) - בעל גן מעורב (שעותקיו שונים זה מזה) לתכונה מסוימת. נקרא גם הטרו.
 • גנוטיפ (genotype) - הרכב האללים של הגן, הקובע את תכונותיו.
 • פנוטיפ (phenotype) - הביטוי הנראה לעין של גן.
 • דומיננטי (dominant) - אלל שישפיע בלעדית על התכונה.
 • רצסיבי (recessive) - אלל שישפיע על התכונה רק בתנאי שגם האלל השני כמוהו.
 • דומיננטי לא שלם (incomplete dominance) - אלל שרק התכונה שהוא מייצג תשפיע על הפנוטיפ, אך באופן חלקי. 
 • קו-דומיננטי (co dominance) - יחס בין שני אללים של אותו גן, שכל אחד מהם מייצג תכונה שונה ואשר שילוב התכונות יבוא לידי ביטוי בפנוטיפ.
 • poss hetי 50% - כאשר אחד ההורים הוא נורמלי והשני הטרו לתכונה רצסיבית, לכל הצאצאים יהיה המראה הנורמלי, אך 50% מתוכם יהיו נשאים של התכונה הרצסיבית. על כן, כל אחד מהצאצאים נושא את התכונה בסבירות של 50%.
 • poss hetי 66% - כאשר שני ההורים הם הטרו לתכונה רצסיבית, ל- 25% מהצאצאים יהיה הפנוטיפ של התכונה ול- 75% יהיה את המראה הנורמלי. מאותם 75%, 25% יהיו נורמליים לחלוטין ו- 50% מתוכם יהיו נשאים של התכונה הרצסיבית. כלומר, 66% מבעלי המראה הנורמלי יהיו נשאים של התכונה הרצסיבית. על כן, כל אחד מאותם צאצאים נושא את התכונה בסבירות של 66%.
שיעור ראשון
 • הקוד הגנטי
  הקוד ליצירת כל יצור חי נמצא ב- DNA שלו. ה- DNA שלנו מכיל רצף של גנים (gene) שמהווים הוראות מלאות לבניית גופנו.
  כל תא ותא בגוף מכיל את כל הקוד הגנטי הדרוש לבניית הגוף כולו. כל תא קורא מתוך הקוד הגנטי את ההנחיות הרלוונטיות לתפקודו ובהתאם לכך הוא פועל. למשל, התאים שאחראיים ליצירת שיער הראש יפעלו על פי הגנים שקובעים מה עובי השערה, האם מסולסלת או חלקה ומה צבעה.
 • תורשה
  ה- DNA מסודר בגושים צפופים ששמם כרומוזומים (chromosome).
  לאדם לדוגמא, יש 23 זוגות כרומוזומים וכל כרומוזום מכיל מאות גנים (מעל 20,000 גנים בסה"כ), שלכל אחד מהם ישנו מקום מוגדר - שנקרא לוקוס (locus) - בכרומוזום.
  בתהליך הרבייה משוכפלים 23 כרומוזומים (מתוך ה- 46) של האב אל תא הזרע. מתוך כל זוג כרומוזומים, ישוכפל אחד הכרומוזומים באופן אקראי אל תא הזרע. תהליך דומה קורה בין האם לביצית וכך מתקבלים תא זרע עם 23 כרומוזומים ותא ביצית עם 23 כרומוזומים. לצאצא שייווצר יהיו שני סטים של 23 כרומוזומים בכל סט.
  סט אחד יישא את מחצית המטען הגנטי שיירש מאביו והסט השני יישא את מחצית המטען הגנטי שיירש מאמו.
  לכל גן בכרומוזום שהועתק מהאב ישנו עותק שדומה לו בתפקידו (אם כי לא בהכרח זהה) ואשר נמצא באותו הלוקוס בכרומוזום המקביל אשר הועתק מהאם. כלומר, לכל גן (כמעט) יש שני עותקים, שנמצאים כל אחד בכרומוזום שלו, אך באותו הלוקוס על הכרומוזום.
  כל אחד מהעותקים של הגן נקרא אלל (allele) והאינטראקציה בין כל זוג אללים תקנה לצאצא את התכונות שייחדו אותו. במידה ואחד האללים לא מתפקד מסיבה כלשהי, ישמש האלל השני כגיבוי ויפצה על חוסר תפקודו של הראשון.
 • מוטציה
  לפעמים חל שינוי ב"הוראות" של גן מסוים, כך שמשתבשת פעולתו. לעיתים השיבוש מונע מהגן לבצע את תפקידו ולעיתים השיבוש גורם לגן לבצע את תפקידו בצורה שונה מהרגיל. שינוי ב"הוראות" של גן נקרא מוטציה (mutation). מוטציה יכולה להתרחש כתוצאה מכשל בהעתקה של הגן מאחד ההורים, או מקרינה רדיואקטיבית.
  מוטציה יכולה לא להשפיע כלל, לגרום למוות, להקשות על ההישרדות או דווקא לשפר את יכולת ההישרדות. הדבר תלוי בתפקידו של הגן המשובש ובאופן השפעת השיבוש על תפקודו. כאשר המוטציה משפרת את סיכויי ההישרדות, הדבר נחשב להתפתחות אבולוציונית.
 • גנטיקה של נחשים
  כדי להמחיש את ההשפעה של מוטציה על הנחש, אשתמש בתכונת הלבקנות (אלבינו).
  הפיגמנט (צבע) השחור - אשר נקרא גם מלנין (melanin) - מיוצר ע"י אנזים שנקרא טירוזינאז (tyrosinase). במידה ובמהלך ייצור הזרע או הביצית, חל שיבוש בהוראות הבניה של הטירוזינאז בגן האחראי לבנייתו, המוטציה תמנע את היווצרות הטירוזינאז וללא טירוזינאז לא יוכל להיווצר המלנין.
  במידה וגם העותק השני של הגן משובש, הנחש לא יוכל לייצר מלנין בכלל והדבר ישפיע על מראה הנחש, שיהיה בהיר יותר ונטול צבע שחור.
  במקרה זה נוכל לומר שהנחש הינו הומוזיגוטי (homozygous) לאלביניזם - כלומר, נושא גן אחיד לתכונת האלביניזם. נחש זה יקרא אמלניסטי (amelanistic) - כלומר, נטול מלנין.
  במידה והעותק השני של הגן הינו תקין (נורמלי), הרי שהוא יוכל לשמש כגיבוי ולפצות על חוסר תפקודו של העותק הראשון ולכן האלביניזם לא יבוא לידי ביטוי במראהו של הנחש. במקרה זה נוכל לומר שהנחש הינו הטרוזיגוטי (hetroezygous) לאלביניזם - כלומר, נושא גן מעורב לתכונת האלביניזם.
  כאשר אחד האללים יכול לפצות באופן מלא על מוטציה שקיימת באלל השני, הוא נחשב דומיננטי (dominant). מרבית האללים הנורמליים הינם דומיננטיים לעומת אללים פגומים שעברו מוטציה. משמעות הדבר היא שאלל פגום יבוא לידי ביטוי בתכונות הנחש רק במידה וגם האלל הנוסף פגום גם הוא. במקרה זה נאמר שהאלל הפגום הינו רצסיבי (recessive).
  אם נבחן את האפשרויות הקיימות בגן האחראי ליצירת הטירוזינאז ונסמן את האלל הנורמלי (הדומיננטי) ב- A ואת האלל הפגום (הרצסיבי) ב- a, הרי האפשרויות הן: AA, Aa, aA ו- aa. מאחר והאפשרויות Aa ו- aA, זהות מבחינה גנטית, הרי שישנן 3 מבנים גנטיים. כל מבנה כזה נקרא גנוטיפ (genotype).
  מבחינת מראה הנחש, ה- Aa יראה נורמלי בדיוק כמו ה- AA, מאחר והאלל הדומיננטי ייצר מלנין ויחפה על האלל הפגום. לעומת זאת, ה- aa לא יוכל לייצר מלנין בכלל ויראה לבקן. מכאן שלנחש יכולים להיות שני מופעים. כל מופע כזה נקרא פנוטיפ (phenotype).
  לפי הסימונים ניתן לראות שהאפשרויות AA ו- aa מצביעות נחש הומוזיגוטי והאפשרות Aa/aA מצביעה על נחש הטרוזיגוטי.
  קל לחזות את הגנוטיפ האפשרי של הצאצאים, אם יודעים את הגנוטיפ של ההורים.
 • ריבוע פאנט (Punnet)
  על מנת להמחיש תורשה של תכונה אחת, נשתמש בריבוע פאנט ונבחן מספר זיווגים אפשרי
  [Image: yDlyvjf.gif] זיווג ראשון - אמא נורמל X אבא נורמל
  מאחר ולכל הורה יש שני אללים של הגן האחראי ליצירת המלנין, ישנן ארבע אפשרויות לקומבינציות בין האללים של ההורים, כפי שמוצג בריבוע הבא:
  [Image: zqUCu9d.jpg]
  בכל אחד מהריבועים הלבנים מוצגת קומבינציה אחרת של אללים. מאחר ושני ההורים נורמליים, הרי שבכל קומבינציה יעביר כל הורה אלל נורמלי לצאצאיו. כלומר, 100% מהצאצאים יהיו נורמליים.

  [Image: yDlyvjf.gif] זיווג שני - אמא אלבינו X אבא נורמל
  ארבעת האפשרויות מוצגות בריבוע הבא:
  האימא היא אלבינו ולכן נושאת שני אללים פגומים. על כן כל הצאצאים יקבלו ממנה אלל פגום. האבא הוא נורמלי ולכן כל הצאצאים יקבלו ממנו אלל נורמלי. כלומר, כל הצאצאים יקבלו אלל אחד פגום ואלל אחד נורמלי. הצאצאים יחשבו הטרו (קיצור להטרוזיגוטי) לאלבינו (מבחינת הגנוטיפ) ויראו נורמליים (מבחינת הפנוטיפ).
  [Image: wTo4cr7.jpg]

  [Image: yDlyvjf.gif] זיווג שלישי - אימא הטרו לאלבינו X אבא נורמל
  ארבעת האפשרויות מוצגות בריבוע הבא:
  [Image: RwyWYRn.jpg]
  האימא היא הטרו לאלבינו ולכן נושאת אלל אחד נורמלי ואלל אחד פגום. על כן חצי מהצאצאים יקבלו ממנה אלל נורמלי וחצי יקבלו אלל פגום.
  האבא הוא נורמלי ולכן כל הצאצאים יקבלו ממנו אלל נורמלי.
  ממבט על הריבועים הלבנים, ניתן לראות שמבחינת הגנוטיפ 50% מהצאצאים יהיו נורמליים ו- 50% יהיו הטרו.
  מבחינת הפנוטיפ כל הצאצאים ייראו נורמליים ולא ניתן יהיה להבחין מי מהם נורמלי ומי הטרו. לכל אחד מהצאצאים ישנה סבירות של 50% שיהיה הטרו ו- 50% שיהיה נורמלי. על כן, ניתן לומר על כל אחד מהצאצאים שהוא הטרו בסבירות של 50% - או כפי שנקרא בשפה המקצועית: poss hetי 50%. (poss קיצור של possibleי; het קיצור של hetroezygous).
  על מנת לדעת בוודאות אם צאצא מסוים הוא נורמלי או הטרו, יש לזווגו עם אלבינו ו"לראות מה יצא". אם כל הצאצאים ייראו נורמליים, הרי שמדובר במקרה שדומה לזיווג השני שהודגם קודם - כלומר, הצאצא המסוים שלנו הינו נורמלי לחלוטין. אם חלק מהצאצאים ייראו אלבינו, הרי שהצאצא שלנו הינו הטרו לאלבינו בוודאות והמונח poss hetי 50% כבר אינו תקף לגביו. על מנת להמחיש זאת, נביט בזיווג הרביעי.

  [Image: yDlyvjf.gif] זיווג רביעי - אימא הטרו לאלבינו X אבא אלבינו
  ארבעת האפשרויות מוצגות בריבוע הבא:
  [Image: OwFMKoc.jpg]
  האימא הינה הטרו לאלבינו ולכן נושאת אלל אחד נורמלי ואלל אחד פגום. על כן חצי מהצאצאים יקבלו ממנה אלל נורמלי וחצי יקבלו אלל פגום. האבא הינו אלבינו ולכן כל הצאצאים יקבלו ממנו אלל פגום. ממבט על הריבועים הלבנים, ניתן לראות שמבחינת הגנוטיפ 50% מהצאצאים יהיו אלבינו ו- 50% יהיו הטרו. גם מבחינת הפנוטיפ 50% ייראו אלבינו ו- 50% ייראו נורמליים.

  [Image: yDlyvjf.gif] זיווג חמישי - אימא הטרו לאלבינו X אבא הטרו לאלבינו
  ארבעת האפשרויות מוצגות בריבוע הבא:
  [Image: JmwC58s.jpg]
  האימא היא הטרו לאלבינו ולכן נושאת אלל אחד נורמלי ואלל אחד פגום. על כן חצי מהצאצאים יקבלו ממנה אלל נורמלי וחצי יקבלו אלל פגום.
  האבא גם הוא הטרו לאלבינו ולכן חצי מהצאצאים יקבלו ממנו אלל נורמלי וחצי יקבלו אלל פגום.
  ממבט על הריבועים הלבנים, ניתן לראות שמבחינת הגנוטיפ 25% מהצאצאים יהיו נורמליים, 50% יהיו הטרו ו- 25% יהיו אלבינו.
  מבחינת הפנוטיפ 25% ייראו אלבינו ו- 75% ייראו נורמליים.
  מבין הצאצאים שייראו נורמלי, לא ניתן יהיה להבחין מי מהם נורמלי ומי הטרו. לכל אחד מהצאצאים שנראים נורמליים, ישנה סבירות של 66% שיהיה הטרו ו- 33% שיהיה נורמלי.
  על כן, ניתן לומר על כל אחד מהצאצאים האלה שהוא הטרו בסבירות של 66% - או בשפה המקצועית: poss hetי66%.
  גם במקרה זה, על מנת לדעת בוודאות אם צאצא מסוים הינו נורמלי או הטרו, יש לזווגו עם אלבינו ו"לראות מה יצא".
שיעור שני
 • ריבוי תכונות רצסיביות
  עד כה עסקנו בתורשה של תכונה רצסיבית אחת והדגמנו זאת באמצעות תכונת האלביניזם. על מנת להמחיש את אפשרויות התורשה כאשר שתי תכונות מעורבות, נכיר את תכונה רצסיבית נוספת - האנריתריזם (או בקיצור, אנריזם). Erithro הוא הצבע האדום. במידה ושני העותקים של הגן האחראי ליצירת הצבע האדום הינם משובשים, הצבעים השולטים במראה הנחש יהיו שחור, אפור ולבן. במקרה זה נוכל לומר שהנחש הינו הומוזיגוטי לאנריתריזם. נחש זה יקרא אנריתריסטי (anerithristic) או בקיצור, אנרי. כלומר, נטול פיגמנט אדום.
  יש לשים לב שהתכונות אלביניזם ואנריזם מושפעות כל אחת מגן שונה שנמצא בלוקוס אחר. מכאן, שבדוגמא שלנו, לכל הורה יש שני אללים של הגן האחראי ליצירת הפיגמנט השחור ושני אללים של הגן האחראי ליצירת הפיגמנט האדום - בסה"כ ארבעה אללים לכל הורה. הגנוטיפ של כל הורה יוגדר באמצעות ארבעה תווים - אחד לכל אלל.
  קודם לכן סימנו עבור תכונת האלביניזם את האלל הנורמלי ב- A ואת האלל הפגום ב- a. עבור תכונת האנריזם נסמן את האלל הנורמלי ב- B ואת האלל הפגום ב- b.
  כאמור, לכל הורה יש שני זוגות אללים שישפיעו בדוגמא שלפנינו. מכאן, שכל אחד מההורים יוכל להוריש אחד מארבעה צירופים אפשריים של אללים לכל אחד מהצאצאים. כלומר, כל זיווג יכלול 16 (42) אפשרויות לקומבינציה. הבה נבחן זאת בריבוע פאנט.

  [Image: yDlyvjf.gif] זיווג שישי - אמא אנרית X אבא אלבינו
  16 האפשרויות מוצגות בריבוע הבא:
  [Image: chmS2dv.jpg]
  בכל אחד מהריבועים הלבנים מוצגת קומבינציה אחרת של אללים. מאחר והאימא אנרית, הרי ששני האללים של הגן האחראי לאנריזם אצלה הינם פגומים והיא תמיד תעביר לצאצאיה אלל פגום שלא מסוגל לייצר פיגמנט אדום (b). בנוסף, שני האללים של הגן האחראי לאלביניזם אצלה נורמליים, לכן היא תמיד תעביר לצאצאיה אלל נורמלי (A). כלומר, הקומבינציה היחידה שהיא תוכל להעביר לצאצאים היא Ab. מאחר והאבא אלבינו, אצלו המצב דומה, אבל הפוך - האבא תמיד יעביר אלל פגום עבור הגן שאחראי לאלביניזם (a) ואלל תקין עבור הגן שאחראי לאנריזם (B). כלומר, הקומבינציה היחידה שהוא יוכל להעביר לצאצאים היא aB.
  מכאן, שלכל הצאצאים יהיה אותו גנוטיפ (AaBb), כולם יהיו גם הטרו לאלבינו וגם הטרו לאנרי וכולם ייראו נורמליים. אם נזווג שני צאצאים מהגנוטיפ הנ"ל, התוצאות כבר הופכות למורכבות מאד, כפי שניתן לראות בזיווג השביעי.

  [Image: yDlyvjf.gif] זיווג שביעי - אמא הטרו לאלבינו והטרו לאנרי X אבא הטרו לאלבינו והטרו לאנרי
  16 האפשרויות מוצגות בריבוע הבא:
  [Image: NKNVwI3.jpg]
  בכל אחד מהריבועים הלבנים מוצגת תוצאה של קומבינציה אחרת של אללים.
  להלן סיכום התוצאות:
  [Image: c6AYaxP.jpg] 6.25% (1/16) AABB - נורמליים לחלוטין.
  [Image: c6AYaxP.jpg] 12.5% (2/16) AABb - הטרו לאנרי.
  [Image: c6AYaxP.jpg] 6.25% (1/16) AAbb - אנריים.
  [Image: c6AYaxP.jpg] 12.5% (2/16) Aabb - אנריים הטרו לאלבינו.
  [Image: c6AYaxP.jpg] 12.5% (2/16) AaBB - הטרו לאלבינו.
  [Image: c6AYaxP.jpg] 6.25% (1/16) aaBB - אלבינו.
  [Image: c6AYaxP.jpg] 12.5% (2/16) aaBb - אלבינו הטרו לאנרי.
  [Image: c6AYaxP.jpg] 25.0% (4/16) AaBb - הטרו לאלבינו הטרו לאנרי.
  [Image: c6AYaxP.jpg] 6.25% (1/16) aabb - שלג (Snow).

  כפי שניתן לראות, רק 1 מתוך 16 (בממוצע כמובן) יקבל את שתי התכונות ויהיה נטול פיגמנט שחור ונטול פיגמנט אדום.
  הצבע השולט במראה הנחש יהיה לבן עם מעט צהוב.
  העניין הופך למורכב בהרבה כאשר מעורבות שלוש תכונות. במקרה כזה, ריבוע פאנט יכלול 64 ריבועים כאשר רק אחד מתוכם ישלב את שלושת התכונות.
שיעור שלישי
 • דומיננטי לא שלם וקו-דומיננטי
  כאמור, התכונות אלביניזם ואנריזם מושפעות כל אחת מגן שנמצא בלוקוס שונה. ישנו מצב בו לאותו גן ישנן שתי מוטציות שמשפיעות באופן שונה על תפקודו. בדוגמא של הגן האחראי לייצור המלנין ראינו שכאשר שני האללים פגומים, לא יוכל הנחש לייצר מלנין ויהיה לבקן. ראינו גם שבמידה ואחד האללים תקין, הוא מפצה ומחפה על האלל הפגום והנחש ייראה נורמלי.
  בגן שאחראי לייצור המלנין ידוע על מוטציה נוספת שיכולה לבוא לידי ביטוי. מוטציה זו אינה מבטלת לחלוטין את יכולתו של האלל לייצר מלנין, אלא רק מפחיתה את רמת המלנין שהוא מסוגל לייצר. אם עד עתה היכרנו את האלל הנורמלי (A) ואת האלל הפגום (a), זה הזמן להכיר את האלל השלישי - u. נחש שהגנוטיפ שלו הוא uu נקרא אולטרה (Ultra). לנחש זה שני אללים שמסוגלים לייצר מלנין, אך ברמה מופחתת מהנורמל ולכן מראה הנחש יהיה בהיר יותר מהנורמלי, אך כהה יותר מהלבקן. מאחר והאולטרה הינה תכונה רצסיבית, נחש שהגנוטיפ שלו Au ייראה נורמאלי ויהיה הטרו לאולטרה.
  המקרה היותר מעניין הוא נחש שהגנוטיפ שלו הוא au. בעוד שאלל אחד לא מסוגל בכלל לייצר מלנין, האלל האחר מסוגל לייצר, אך ברמה נמוכה. על כן, רמת המלנין בנחש תהיה עוד יותר נמוכה מאשר אצל האולטרה והנחש יהיה בהיר, אך עדיין כהה יותר מהאלבינו. בעוד שהאללים a ו- u הינם רצסיביים כלפי האלל A הדומיננטי, היחס בין a ל- u הינו שונה. אם הפנוטיפ של au היה כמו של uu, אפשר היה לומר ש- u דומיננטי לעומת a, אך מאחר והפנוטיפ שונה, ניתן לומר שהאלל u הינו דומיננטי לא שלם (incomplete dominance) כלפי האלל a. כלומר, הוא זה שבא לידי ביטוי במראה הנחש, אך לא באופן מלא.
  ישנה נטייה לקרוא ליחס כזה בין אללים, קו-דומיננטי (co dominance), אך מאחר ופעולתו של האלל a לא תורמת מאום (מאחר והוא פגום ולא מסוגל לייצר מלנין בכלל) למראה הנחש, ההגדרה הנכונה היא שהאלל u הינו דומיננטי לא שלם.
  דוגמא טובה ליחס קו-דומיננטי, היא בין התכונות מפוספס (Striped) ומוטלי (Motley). שתי התכונות מושפעות מגן משותף והינן רצסיביות. נחש הומוזיגוטי מפוספס שהגנוטיפ שלו s) ss מסמל אלל עם תכונה של מפוספס) ייראה עם 4 פסים לאורכו במקום האוכפים שמאפיינים את המופע הנורמלי. נחש הומוזיגוטי מוטלי שהגנוטיפ שלו m) mm מסמל אלל עם תכונה של מוטלי) ייראה עם אוכפים שמחוברים ביניהם לאורך גבו של הנחש.
  נחש הטרוזיגוטי מוטלי-מפוספס (ms) ישלב את שתי התכונות וייראה עם פסים עבים יותר שלעיתים מתמזגים לאורך הגב.

 • זיווג שמיני - אימא אולטרה X אבא אלבינו
  4 האפשרויות מוצגות בריבוע הבא:
  [Image: aVy58fh.jpg]
  האימא היא אולטרה ולכן נושאת שני אללים עם יכולת מופחתת לייצור מלנין. על כן כל הצאצאים יקבלו ממנה אלל עם יכולת מופחתת לייצור מלנין.
  האבא הוא אלבינו ולכן כל הצאצאים יקבלו ממנו אלל פגום. כלומר, כל הצאצאים יקבלו אלל אחד פגום ואלל אחד עם יכולת מופחתת לייצור מלנין. הצאצאים יחשבו הטרו לאלבינו-אולטרה (מבחינת הגנוטיפ) ויראו מעט בהירים מהאולטרה (מבחינת הפנוטיפ).
  נחשים אלה ידועים בכינוי אולטרמל (Ultramel).

 • זיווג תשיעי - אמא אולטרמל X אבא אולטרמל
  4 האפשרויות מוצגות בריבוע הבא:
  [Image: BY13a2w.jpg]
  האימא הינה אולטרמל ולכן נושאת אלל אחד עם יכולת מופחתת לייצור מלנין ואלל אחד פגום. על כן חצי מהצאצאים יקבלו ממנה אלל עם יכולת מופחתת לייצור מלנין וחצי יקבלו אלל פגום. האבא גם הוא אולטרמל ולכן חצי מהצאצאים יקבלו ממנו אלל עם יכולת מופחתת לייצור מלנין וחצי יקבלו אלל פגום. ממבט על הריבועים הלבנים, ניתן לראות שמבחינת הגנוטיפ והפנוטיפ 25% מהצאצאים יהיו אולטרה, 50% יהיו אולטרמל ו- 25% יהיו אלבינו.

 • ריבייה סלקטיביתלא כל התכונות מוכתבות מגן יחיד שאחראי עליהן. להיפך, מרבית התכונות מוכתבות ע"י מספר לא ידוע של גנים. על מנת להבליט תכונה מסוימת, יש לבצע ריבייה סלקטיבית. שיטת הפעולה היא לברור את הפרטים שאצלם התכונה הספציפית היא הכי בולטת ולזווג בינהם. מבין הצאצאים שוב לברור את אלה שאצלם התכונה הספציפית היא הכי בולטת ולזווג בינהם וכך הלאה עד שמגיעים למצב בו התכונה בולטת באופן קיצוני.דוגמא טובה לתוצאה של ריבוי סלקטיבי היא האלבינו סנגלואו (Sunglow). מדובר בנחש לבקן, אשר כתוצאה מהריבוי הסלקטיבי, הקו (הלבן) שתוחם את הכתמים הועלם לגמרי או כמעט הועלם.דוגמא נוספת לתוצאה של ריבוי סלקטיבי היא הבלאד-רד (Bloodred). מדובר בנחש אדום-בורדו, שהינו תוצאה של ריבוי סלקטיבי של פרטים שהגוון האדום אצלם היה בולט מהרגיל. 

קרדיט: סנייקס