פורום תוכיפדיה
מושגים כלליים - גרסה מובנת להדפסה

+- פורום תוכיפדיה (https://tukipedia.com)
+-- פורום: חומרי עזר למגדל (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=13)
+--- פורום: מילון מושגים (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=19)
+--- אשכול: מושגים כלליים (/showthread.php?tid=129)

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


RE: מושגים כלליים - צבי דגן - 10-07-2019

מארג המזון
מארג המזון מציג את סך כל יחסי הגומלין המורכבים בין אוכלים ונאכלים, כלומר מארג מזון מכיל כמה שרשרות מזון שנקשרות זו לזו.
[Image: 3DzINKx.jpg]


RE: מושגים כלליים - צבי דגן - 11-08-2019

סחף גנטי
בדומה לברירה הטבעית, סחף גנטי הוא תהליך שמשנה את המטען התורשתי של האוכלוסייה וגורם לאבולוציה.
ובניגוד לברירה הטבעית, הסחף הגנטי הוא תהליך אקראי שלא קשור לתאימות גנטית, כלומר להתאמת המטען הגנטי של הפרט אל הסביבה. 
באוכלוסיות קטנות הסיכוי של מוטציה חדשה להשתלט על האוכלוסייה בסחף גנטי טוב בהרבה מאשר באוכלוסיות גדולות, והזמן הממוצע להשתלטות קצר בהרבה.