פורום תוכיפדיה
מושגים כלליים - גרסה מובנת להדפסה

+- פורום תוכיפדיה (https://tukipedia.com)
+-- פורום: חומרי עזר למגדל (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=13)
+--- פורום: מילון מושגים (https://tukipedia.com/forumdisplay.php?fid=19)
+--- אשכול: מושגים כלליים (/showthread.php?tid=129)

עמודים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


RE: מושגים כלליים - צבי דגן - 10-07-2019

מארג המזון
מארג המזון מציג את סך כל יחסי הגומלין המורכבים בין אוכלים ונאכלים, כלומר מארג מזון מכיל כמה שרשרות מזון שנקשרות זו לזו.
[Image: 3DzINKx.jpg]


RE: מושגים כלליים - צבי דגן - 11-08-2019

סחף גנטי
בדומה לברירה הטבעית, סחף גנטי הוא תהליך שמשנה את המטען התורשתי של האוכלוסייה וגורם לאבולוציה.
ובניגוד לברירה הטבעית, הסחף הגנטי הוא תהליך אקראי שלא קשור לתאימות גנטית, כלומר להתאמת המטען הגנטי של הפרט אל הסביבה. 
באוכלוסיות קטנות הסיכוי של מוטציה חדשה להשתלט על האוכלוסייה בסחף גנטי טוב בהרבה מאשר באוכלוסיות גדולות, והזמן הממוצע להשתלטות קצר בהרבה.RE: מושגים כלליים - צבי דגן - 12-29-2019

טקסון מונוטיפי
טקסון מונוטיפי הוא מונח ביולוגי שמתאר קבוצה טקסונומית שמכילה טקסון אחד בלבד בדרגה הישירה מתחתיה.
טקסון נחשב מונוטיפי גם אם בעבר הכיל כמה תת-טקסונים אך הם נכחדו, או הועברו לסוגים אחרים.
לדוגמה: משפחת הפינגווינים היא משפחה יחידה בסדרת הפינגווינאים (אף על פי שיש יותר מסוג וממין אחד של פינגווינים).
פעמים המושג מתאר מין שאינו יחיד בסוגו אבל יש לו רק תת-מין אחד כמו אצל ארה יקינטונית.

במקרים נדירים סוג ומין יחיד, יהיה יחיד גם במשפחתו, סדרתו וכיוצא בזה.
לדוגמה, השנבוב, הוא מין יחיד בסוג שנבוב במשפחת השנבוביים וגם בסדרת השנבובאים.
הקביעה שמין מסוים הוא יחיד בסוגו, יכולה לעורר מחלוקת מדעית בהיעדר הוכחה מוחלטת שהמין אינו שייך לסוג בעל מספר מינים, ככלל שיש הסכמה מדעית על סוגים שמכילים מין אחד בלבד.
בטקסונומיה, השם המדעי מתחיל משם הסוג, ולכן תיתכן השלכה מעשית לתופעת המונוטיפיות: אם קשה להסכים על השם, קיימת בעיה לחקור את בעל החיים.
דוגמה לכך היא נמר השלג, שנחשב לעתים בעבר לפנתר, בפעמים אחרות למין יחיד בסוג אונקיה ואף למין בסוג חתול.RE: מושגים כלליים - צבי דגן - 01-13-2020

הליוטרופיזם
סיבוב של איברי הצמח בהתאם לזווית קרני השמש כפי שזה קיים אצל החמנייה.
האיברים המבצעים הליוטרופיזם הם: ניצן התפרחת והעלים העליונים, שעוקבים אחר תנועת השמש עד לשלב שבו הקרקפת נפתחת ומתחילה לפרוח.
בתקופת הפריחה, הקרקפת פונה לאורך כל היום לכיוון מזרח ואינה מבצעת עוד הליוטרופיזם (בניגוד לאמונה הרווחת). 
בהליוטרופיזם מעורבים רצפטורים לאור (פוטורצפטורים). הסידור של הרצפטורים מאפשר לצמח "לחוש" את כיוון האור.RE: מושגים כלליים - צבי דגן - 01-18-2020

אפיפיטי
"צמח אויר", (או "צמח על צמח") הוא צורת חיים המתקיימת בעיקר ביער הגשם הטרופי, כאשר צמח אחד גדל על צמח אחר (או על חפץ דומם כלשהו) מבלי להיות טפיל עליו ומבלי לקיים עמו יחסי הדדיות, אלא משתמש בו כמקום לאחיזה בלבד.
הצמח הנושא אותו משמש מעין מצע לאפיפיט, אשר שורשיו כלל אינם בקרקע.
האפיפיטים קולטים את המים ומינרלי המזון המומסים בהם והחיוניים לגידולם מהאוויר הלח שבסביבתם.
האפיפיטים קולטים מים במהירות ויש המסוגלים לאגור אותם.
שורשיהם נועדו בעיקר לאחיזה בענף, שבתוכה מצטברים מי גשמים, והצמח קולט את המים מבסיס העלים.
במים האלה מתקיימים דו-חיים או חרקים, שחיים רק בגומחת שושנת העלים.
הפרשותיהם של יצורים אלה ושיירי מזונם הם גם מינרלים חיוניים לאפיפיטים ואלה נקלטים על ידם באמצעות המים.RE: מושגים כלליים - צבי דגן - 03-03-2020

מתחל
מתחל היא מעטפת.
בצמחים (כדוגמת אירוס), מדובר על כעין עלה, שעוטף מסביב את התפרחת של כמה מיני צמחים.

[Image: lai7LtC.jpg]


RE: מושגים כלליים - צבי דגן - 08-01-2020

וורמיקוליט להנבטת זרעים
[Image: kKvTbcO.jpg][Image: bD5g7a0.jpg][Image: 5kx5Oy1.jpg][Image: UD28quq.jpg]