כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

חילוף חומרים מטבוליזם

מטבוליזם - חילוף חומרים.
זהו תהליך, שמתרחש ביצורים חיים, שבו מתקיים קליטת חומרים מהסביבה, עיבודם בגוף, הפקת אנרגיה מהם ופליטת הפסולת.
המטבוליזם מהווה את אחד התנאים להגדרת חיים (התנאי החשוב האחר הוא יכולת רבייה).