כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

חֲנָטָה

חֲנָטָה - שלב בהתפתחות הפרי לאחר ההפרייה, ראשית התהוות הפרי. חומרי מזון מגיעים אל התאים המתחלקים והפרי גדל.

חֲנָטָה הוא שלב בהתפתחות פירות, לאחר הפריית הפרח על ידי האבקה ולפני שהתחיל להיווצר הפרי.
חֲנָטָה הינו השלב שבו הפרחים המופרים של הצמח מתעברים והופכים לפירות.

חֲנָטָה מלאה היא השלב בו הפרח משיר את כל העלים שלו ומותיר פרי פג (עובר קטן)
התאנה חונטת פגיה
בשונה מרוב הפירות המורכבים מגרעין אחד,
התאנה מורכבת מתפרחת צפופה שנחנטת לאלפי פגים
חנטים של עץ נקטרינה
בחלק העליון של הענף אפשר לראות את הפגים שנמצאים בשלב החנטה.
ובחלק התחתון של הענף ניתן לראות פגים שנחנטו.
חנטים של עץ השקד מצויחנטים של עץ זית
fig.jpgnectarina.jpgShakedia.jpgolive.jpg