כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

ושט

 ושט - צינור שדרכו עובר המזון מהפה לקיבה.