כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

האבקת שכנים

האבקת שכנים - העברת גרגרי האבקה מן האבקן אל צלקת העלי, בין פרחים שכנים באותו הצמח.