כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

דיפוזיה (פיעפוע)

דיפוזיה - מעבר של חומרים מריכוז גבוה לריכוז נמוך.

פיזור של חומר (כמו מולקולות) במורד מפל ריכוזים, מריכוז גבוה שלו לריכוז נמוך שלו.
הפעפוע הוא תנועה עצמית של חלקיקים, תהליך נגרם בגלל תנועתם המתמדת והאקראית של חלקיקי החומר, שנובעת מהאנרגיה הקינטית שיש להם.
תוצאת הפעפוע היא ערבוב הדרגתי של החומר עד להגעה לריכוז אחיד של הנפח שעומד לרשות החומר.
קצב הפעפוע תלוי בטמפרטורה, כלומר באנרגיה הקינטית של חלקיקי החומר, בצמיגות הזורם שבו מתרחש הפעפוע ובכמות החלקיקים של החומר.
הפעפוע מתרחש באופן בולט בגזים ובנוזלים, אבל גם במוצקים מתקיים פעפוע איטי.
פעפוע של גזים הוא מהיר יותר מפעפוע של נוזל.
פעפוע בנוזלים עשוי לגרום לפיזור של חלקיקים המומסים בנוזל או לחלופין לפעפוע של הנוזל עצמו (תהליך הנקרא אוסמוזה).
דוגמאות:
-    ערבוב מספר חומרים ובכך ליצור תערובות חדשות כגון אבקות למיניהן וכדומה.
-    שימוש בריאקטור.
-    יצירת קטליזטורים בתעשייה כימית.
-    יצירת יציקות על ידי עירוב של פלדה או מתכות אחרות עם חומרים אחרים.