כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

דיות (אידוי מים)

דִּיּוּת (אידוי מים) - איבוד מים עי הצמח
דיות בצמחים מתבצעת כאשר פיוניות הצמחים (פתחים מקרוסקופיים בעלי הצמח שמווסתים את חילוף הגזים בין הצמח והסביבה) נפתחות לשם קיום תהליך הפוטוסינתזה ומולקולות המים מתאדות דרכן.
קיימת השפעה של גורמי האקלים על עוצמת הדיות והם: עוצמת קרינה, טמפרטורה, לחות יחסית, עוצמת האור, ריכוז הפחמן הדו-חמצני, פוטנציאל המים בעלה ומהירות הרוח.
הדיות מתקיימת בכל הצמחים.
איבוד המים אינו תהליך רצוי מבחינת הצמח אלא למעשה מחיר אותו "משלם" הצמח על קליטת הפחמן הדו-חמצני מהאוויר דרך אותן פיוניות.
עם זאת, הדיות ניתנת לוויסות, על ידי סגירת או פתיחת הפיוניות שבצמח.