כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

בית גידול

 בית גידול - הסביבה שבה מין מסויים יכול להתקיים.
סביבה זו משמשת לאותו מין מקור לצורכי הקיום שלו.

בית-גידול נקרא גם בשם הַבִּיטָט שהוא סך כל תנאי הסביבתיים שמשפיעים על התפוצה ועל ההשפעה של אורגניזם במקום חיותו הטבעי.
בית-גידול כולל את המקום הפיזי שבו חיים האורגניזמים ואת כל המשתנים והגורמים הקבועים שמשפיעים על אורגניזמים במקום חיותם הטבעי.