כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

אלל / אלל דומיננטי / אלל רצסיבי

  • אלל - אחת מהגרסאות החלופיות האפשריות לגן מסוים.
    ישנם שני סוגי אללים: אלל דומיננטי(A) , אלל רצסיבי(a).
  • אלל דומיננטי - אלל המבטא פנוטיפ גם אם האורגניזם הטרוזיגוט (A).
  • אלל רצסיבי - אלל שאינו בא לידי ביטוי בהטרוזיגוט (a).