כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

שרשרת המזון / מארג המזון

זו ההגדרה: המסלול שבו מועברים חומרי המזון במערכת אקולוגית.
הגדרה נוספת: קשרי המזון בין יצורים חיים שמתקיימים באותה סביבת חיים; כל יצור ניזון מזה שמתחתיו בשרשרת ומשמש למאכל לזה שמעליו בשרשרת.
ההסבר: בעלי-חיים צמחוניים ניזונים מהצמחים ונאכלים על-ידי בעלי-חיים אחרים, אלה נקראים צרכנים.
מבדילים בין צרכנים ראשוניים - הצמחוניים; וצרכנים משניים - הטורפים.
חיסול של מרכיב אחד בשרשרת המזון פוגע בכל מי שנמצא מעליה.
למשל: הקטנת כמות הדגים בעולם עלולה להוות איום על חייהם של אוכלי הדגים (דובים, ציפורים) עד כדי סכנת הכחדה.
דוגמה נוספת לשרשרת מזון: עלים, שמשמשים מזון לצרצרים, המשמשים מזון ללטאות, שנטרפות על ידי עופות דורסים.

מארג מזון: מארג מזון הוא מונח שמתאר מספר שרשרות מזון שקשורות ביניהן.
בעלי חיים שנמצאים בסביבה אחת מקיימים ביניהם אינטראקציות רבות, ניזונים מתפריט מגוון ומהווים מזון להרבה יצורים חיים אחרים.
לכן, לא ניתן להסתכל על שרשרת מזון בודדת, אלא על מספר שרשרות מזון בסביבה כלשהי, וכך נוצר מארג מזון.
דוגמה למארג מזון: עלים שמשמשים כמזון לצרצרים, ארנבים ומכרסמים.
הארנבות נטרפות על ידי עופות דורסים, תנים ושועלים.
המכרסמים נטרפים על ידי שועלים, תנים ונחשים.
בדוגמה זו ניתן לראות את הקשר בין מספר שרשרות מזון היוצרות רשת סבוכה של קשרי גומלין בין נטרפים וטורפים שונים.

מארג מזון - ויקיפדיה