כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

בונדוק

פירוש המילה "בונדוק" פירושו בערבית הוא "פרד" (בן⁻כלאיים של זיווג חמור עם סוסה או של אתון עם סוס).
הפרד עקר למרות שיש לו את כל סימני המין החיצוניים.
מסיבה זו לא מומץ להכליא מין בשאינו מינו משום שתוצאת ההכלאה עלולה להיות "בונדוק".
כך קורה למשל בכלאה בין פינק לקנרית התוצאה עלולה להפיק צאצאים, שהם בדרך כלל הם עקרים ולא יכולים להתרבות.
לפעמים (רק לעיתים רחוקות) קורה שתוצאת ההכלאה היא צאצאים פוריים כמו שקרה אצל הרד-סיסקין, שיצרו את הרד-פקטור.