כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

אָנַמְנֵזָה - תולדות החולה

תאור ההיסטוריה הרפואית של התוכי, ובפרט התסמינים שבהם הבחין המגדל כאשר התוכי החל שלא להרגיש טוב.
לקיחת אנמנזה היא חלק בלתי נפרד מן הראיון אותו עורכים רופאים למטופלים.
האנמנזה מכילה פרטים על המחלה והתסמינים שאותם המגדל הבחין בהתנהגות (השונה מיום יום) של התוכי.