כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

ביב / קלואקה

הביב נקרא גם בלועזית: קלואקה (cloaca)
הביב הוא פתח ההפרשה של העופות (וגם הזוחלים, הדו חיים, בעלי הביב ויונקי הכיס), נימצא בחלק התחתון של העוף, מתחת לזנב.
לעופות יש רק פתח הפרשה אחד שממנו מופרשים השתן והצואה יחד.
אצל רובם זהו גם פתח הרבייה (אצל יונקי הכיס ועופות מסוימים מערכת הרבייה נפרדת מפתח הביב).
חשוב לוודא שהוא נקי.
ביב מלוכלך, עלול להעיד על תרנגול חולה.