כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

ביצי חופש

ביצי חופש הם ביצים שמוטלות ע"י "עופות חופש", שלא חיות בכלובי סוללה אלא בסככות שיש להן גישה לחצר פתוחה.
שיטה זו מצמצמת את סבלן של העופות בתעשיית הביצים.
יש מי שאומרים כי ביצי חופש מזינות יותר ובריאות יותר ואפילו יש מחקרים שמצביעים על שכיחות פחותה של מחלות מסוימות בתרנגולות בלולי חופש.
למרות האמור, הרי שהדברים הללו לא מקובלים על כל החוקרים.
ואפילו יש כאלה שמצאו כי ביצי חופש מכילות רעלים בכמות גדולה יותר מאשר הביצים התעשייתיות.
בישראל מדובר על צריכת ביצי חופש בשיעור שאינו עולה על אחוז מסך צריכת הביצים.