כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

פרופיל אישי

ארה מסוגים שונים

 מסוגים שונים_איקון.jpg
תמונות נבחרות של ארה מסוגים שונים

חכמתו של התוכי – ג'אקו/עומר (omer842)

 של התוכי – ג'אקו_אייקון.jpg
הג'אקו הם תוכים שמסוגלים ללמוד מילים וצלילים, והם משתמשים בהם בהקשרים המתאימים. אומרים כי לג'אקו יש אינטליגנציה המקבילה לזו של ילד בן ארבע.

ארה מסוגים שונים

_איקון.jpg
אוסף תמונות של ארות מסוגים שונים

אקלקטוסים

-איקון.jpg
מאמר מקיף על האקלקטוסים הנפוצים בקרב המגדלים החובבים - תוכי מקסים מאין כמוהו.

תמונות של ארות למיניהן - 1

18אייקון.jpg
מגוון תמונות של ארות מסוגים שונים

רופליס - Rueppell's Parrot

-אייקון - Rueppell's Parrot.jpg
תמונות נבחרות של רופליס - Rueppell's Parrot

רוזלה קרימסון - Crimson Rosella

  רימסון-אייקון - Crimson Rosella.jpg
תמנות נבחרות של רוזלה קרימסון - Crimson Rosella

טבלת נתונים נבחרים על תוכים

 נתונים-אייקון.jpg
הנתונים: אורכו, משקלו, תוחלת חיו, מספר הביצים בתטולה, מידות הביצה, משך ימי הדגירה, משקל הגוזל ביום הבקיעה, גיל הגמילה בשבועות

קקדו טריטון - Triton Cockatoo.jpg, קקדו סלמון קרסטד - Salmon-crested Cockatoo, קקדו סלנדר בילד - Slender (long) - billed Corel

 טריטון-אייקון - Triton Cockatoo העתק.jpg
תמונות נבחרות של קקדו טריטון - Triton Cockatoo.jpg, קקדו סלמון קרסטד - Salmon-crested Cockatoo, קקדו סלנדר בילד - Slender (long) - billed Corella, קקדו רייד ואנטאד - Red-vented Cockatoo

קקדו דוקופס - Ducorps' Cockatoo, קקדו טימור - Timor Cockatoo, קקדו טריטון - Triton Cockatoo

_אייקון.jpg
תמונות נבחרות של - קקדו דוקופס - Ducorps' Cockatoo, קקדו טימור - Timor Cockatoo, קקדו טריטון - Triton Cockatoo