כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

הגנטיקה של הדררה


יגאל קדוש

הגנטיקה של הדררה

 • המופע הטבעי

» כאשר מזווגים ירוק עם ירוק (כפי שהדבר מתקיים בטבע) מקבלים 100% גוזלים ירוקים.

 • מוטציות כחולות

» כאשר מזווגים כחול עם כחול מקבלים גוזלים כחולים.

» כאשר מזווגים ירוק עם כחול מקבלים 50% גוזלים כחולים נושאי גנים ירוקים ו-50% גוזלים ירוקים נושאי גנים כחולים.

» כאשר מזווגים ירוק/כחול עם כחול מקבלים גוזלים ירוקים נושאי גנים כחולים + כחולים טהורים.

 • מוטציות צהובות (LUTINO)
  » כאשר מזווגים צהוב עם צהוב מקבלים גוזלים צהובים.

» כאשר מזווגים צהוב עם כחול מקבלים גוזלים צהובים, כחולים וירוקים.
-
זכרים: ירוק/כחול/צהוב.
- נקבות: צהוב/כחול.
» כאשר מזווגים כחול עם צהוב/כחול מקבלים:
- זכרים:
כחול/צהוב.
- נקבות: צהוב/כחול.

- 25% כחול נושא גנים צהובים
.
- 25% צהוב נושי גנים כחולים.
- 25%
כחול.
- 25% צהוב.

מוטציות לבקניות (ALBINO)

  » כאשר מזווגים כחול/צהוב עם כחול/צהוב מקבלים:
  זכרים:
  - 50% מהגוזלים לבקנים
  .
  - 50% מהגוזלים כחול/צהוב.
  נקבות:
  - 50% מהגוזלים
  כחולים.
  - 25% מהגוזלים לבקנים.
 • » כאשר מזווגים צהוב/כחול עם צהוב/כחול מקבלים:
  זכרים ונקבות:
  - 25% מהגוזלים לבקנים.

  - 25% מהגוזלים צהובים.

  - 50% מהגוזלים כחול/צהוב.
  » כאשר מזווגים כחול/צהוב עם
  צהוב/כחול מקבלים:
  זכרים:
  - 25% מהגוזלים לבקנים.
  - 25% מהגוזלים כחול/צהוב.

  - 25% מהגוזלים ירוק/כחול/צהוב.

  - 25% מהגוזלים צהוב/כחול.
  נקבות:
  - 25% מהגוזלים לבקנים.

  - 25% מהגוזלים כחול.
  - 25% מהגוזלים ירוק/כחול.
  - 25% מהגוזלים צהוב/כחול.

  הכלאה בין כחול לאפור ירוק נסגני ודומיננטי

  אפור ירוק - מוטציה דומיננטית

  » כאשר מזווגים כחול עם אפור ירוק/כחול מקבלים:
  - 25% כחולים.
  -
  25% ירוק/כחול.
  -
  25% אפור.
  - 25% אפור ירוק/כחול.

  » כאשר מזווגים כחול עם אפור מקבלים גוזלים כחולים או אפורים.

  טורקיז כחול ואפור

  » כאשר מזווגים
  טורקיז כחול עם כחול מקבלים:
  - 50% גוזלים
  כחולים.
  - 50% גוזלים טורקיז כחול.

  » כאשר מזווגים טורקיז כחול עם אפור מקבלים:
  - 25% גוזלים כחולים.
  -
  25% גוזלים אפורים.
  - 25% טורקיז כחול.
  - 25% טורקיז אפור.

  טורקיז אפור

  » כאשר מזווגים טורקיז כחול עם צהוב/כחול מקבלים:
  זכרים:
  - 12.5% גוזלים כחול/צהוב.
  - 12.5% גוזלים ירוק/כחול/צהוב.
  - 12.5% גוזלים ירוק/טורקיזכחול/צהוב.
  - 12.5% גוזלים
  טורקיז כחול/צהוב.
  נקבות:

  - 12.5% גוזלים כחולים.
  - 12.5% גוזלים
  אפורים.
  - 12.5% גוזלים
  טורקיז/כחול.
  - 12.5% גוזלים טורקיז/אפור.

    קינמון נקבה

    קינמון זכר

    » כאשר מזווגים טורקיז עם טורקיז כחול/קינמון עם אפור ירוק כחול קינמון מקבלים:

    זכרים
    - 25% גוזלים כחול/קינמון.
    - 25% גוזלים קינמון/כחול.
    - 25% גוזלים
    ירוק/כחול/קינמון.
    - 25% גוזלים
    כחול שמים.
    נקבות
    - 25% גוזלים
    כחול.
    - 25% גוזלים
    קינמון/כחול.
    - 25% גוזלים
    אפור/כחול.
    - 25% גוזלים כחול שמים.

    » כאשר מזווגים אפור ירוק קינמון/כחול עם כחול שמיים מקבלים:

    זכרים ונקבות:
    - 25% גוזלים
    קינמון/כחול.
    - 25% גוזלים
    גולדן צ'רי (אפור ירוק קינמון).
    - 25% גוזלים
    כסוף.
    - 25% גוזלים
    כחול שמים.

     

     

     

     

    אפור לסוינג(רקום כנף) – צהוב

    » כאשר מזווגים כחול לסוינג - צהוב עם טורקיז אפור לסוינג קבלים:
    זכרים
    - 12.5% גוזלים כחול לסוינג.
    - 12.5% גוזלים כחול לסוינג, צהוב.
    - 12.5% גוזלים
    אפור לסוינג.
    - 12.5% גוזלים אפור לסוינג צהוב.
    - 12.5% גוזלים
    אפור קשת.
    - 12.5% גוזלים
    קשת.
    - 12.5% גוזלים
    טורקיז כחול לסוינג צהוב.
    - 12.5% גוזלים
    טורקיז אפור לסוינג צהוב.
    נקבות
    - 12.5% גוזלים לבקן.
    - 12.5% גוזלים
    כחול לסוינג.
    - 12.5% גוזלים קקרמינו.

    - 12.5% גוזלים אפור לסוינג.
    - 12.5% גוזלים
    אפור-ירוק לבן.
    - 12.5% גוזלים
    אפור-ירוק קרמינו.
    - 12.5% גוזלים אפור-
    קשת.
    - 12.5% גוזלים קשת.

    כחול לסוינג(רקום כנף) – צהוב

    » כאשר מזווגים כחול לסוינג - צהוב עם אפור טורקיז כחול קבלים:
    זכרים
    - 12.5% גוזלים
    כחול/צהוב.
    - 12.5% גוזלים
    כחול/לסוינג.
    - 12.5% גוזלים
    אפור/צהוב.
    - 12.5% גוזלים
    טורקיז כחול/צהוב.
    - 12.5% גוזלים
    טורקיז כחול/לסוינג.
    - 12.5% גוזלים
    טורקיז אפור/צהוב.
    - 12.5% גוזלים
    טורקיז אפור/לסוינג.
    נקבות:
    - 12.5% גוזלים
    לבקן.
    - 12.5% גוזלים
    כחול/לסוינג.
    - 12.5% גוזלים
    קרמינו.
    - 12.5% גוזלים
    אפור/לסוינג.
    - 12.5% גוזלים
    אפור-ירוק/לבקן.
    - 12.5% גוזלים
    אפור ירוק/קרמינו.
    - 12.5% גוזלים
    אפור-קשת.
    - 12.5% גוזלים קשת.

    קשת = טורקיז לסוינג.אפור קשת = טורקיז אפור לסוינג.