כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

תמונות של תוכים מסוגים שונים


מאת: צבי דגן

תמונות של תוכים מסוגים שונים

אקלקטוס-נקבות
 

רוק פלברל-קינמון - Rock_pebbler_pai

רוק פלברל-מוטנטRock_pebbler_pai

בלו בונט לוטינו

אמזונות בצהוב כחול

אמזונות אוכלים מנראלים

אמזונה קובנית

אמזונות אוכלות מנראלים

אמזונה דאבל ילו הד

היספניולה אמזונה

 היספניולה אמזונה

בלו פרונט אמזונה - מוטציה
 

 אמזונה

 אמזונה

אמזונה

אמזונה

רוק פלברל, מוטנט לוטינו - True_yellow_rock_pebbler

קקדו-Sulphur-crested Cockatoo

Scaly-breasted Lorikeet

רוק פלברל-Rock_pebbler_pai

רוק פלברל מוטנט צהוב -yellow_mutation_rock_pebbler

אמזונה דאבל ילו הד

אמזונה

בלו פרונט אמזונה - מוטציה

בלו פרונט אמזונה - מוטציה

אמזונה כתר לילך

אמזונה קובנית

אמזונה

אמזונה

אמזונה

אמזונה

אמזונה
 

 אמזונה

אמזונה

אמזונה

אמזונה - גוזלים

אמזונה

אמזונה

אמזונה
 

אמזונה
 

 אמזונה

 

 גוזלי אמזונה