כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

טבלת שילובי צבעים ודוגמאות לריבוי תוכונים

טבלת שילובי צבעים ודוגמאות לריבוי תוכונים
מקורות: Breeding Budgerigars By Cessa Feyerabend & Dr. Matthew M. Vriends


התוכון הוא ציפור מופלאה מכל הבחינות אולם תכונה אחת עלתה על כולן במאה וחמישים השנים האחרונות לקירוב מאז שהתחילו להרבות ציפורים אלו באירופה למטרות שעשוע ונוי והיא מגוון הצבעים והשילובים אליהם ניתן להגיע דרך מניפולציות גנטיות בריבוי סלקטיבי.
ריבוי סלקטיבי של תוכונים לתצוגה הוא מדע ואומנות גם יחד והוא הקסים ומקסים רבים. יהיה זה יומרני לומר כי בעזרת מאמר, טבלה זו או אחרת או אפילו ספר שלם אוכל "לגרד" ולו את קצה קצהו של תחום מיוחד ומרתק זה. אולם גם המסע הארוך ביותר מתחיל בצעד קטן ולכן בחרתי להביא כאן דוגמאות אחדות ושילובי צבעים וכן ריכוז קטן ומתומצת למספר שילובי ריבוי.
אם לא ללמד ולהראות אולי מעט לגרות את החושים ולחשוף את אלו שאינם מכירים לתחום מרתק זה, לתכונותיה של ציפור קטנה ומדהימה זאת.

   
 

 

 

 

דוגמאות למספר שילובים בריבוי סלקטיבי לפי צבעי יסוד   

 • ירוק בהיר
  ירוק בהיר X ירוק בהיר    100% ירוק בהיר
  ירוק בהיר X ירוק כהה    50% ירוק בהיר50% ירוק כהה
  ירוק בהיר X ירוק זית    100% ירוק כהה
  ירוק בהיר X כחול שמים    100% ירוק בהיר/כחול
  ירוק בהיר X קובלט    50% ירוק בהיר/כחול50% ירוק כהה/כחול
  ירוק בהיר X כחול מלוכלך (Mauve)    100% ירוק כהה/כחול
  ירוק בהיר X צהוב בהיר    100% ירוק בהיר/צהוב
  ירוק בהיר X צהוב כהה    50% ירוק בהיר/צהוב50% ירוק כהה/צהוב
  ירוק בהיר X צהוב זית    100% ירוק ירוק כהה/צהוב
  ירוק בהיר X ירוק בהיר/כחול   50%  ירוק בהיר50% ירוק בהיר/כחול
  ירוק בהיר X ירוק כהה/כחול    25% ירוק בהיר25% ירוק כהה
   25%
  ירוק בהיר/כחול25% ירוק כהה/כחול
  ירוק בהיר X ירוק זית/כחול    50% ירוק כהה50% ירוק כהה/כחול
  ירוק בהיר X ירוק בהיר/צהוב    50% ירוק בהיר50% ירוק בהיר/צהוב
  ירוק בהיר X ירוק כהה/צהוב    25% ירוק בהיר25% ירוק כהה
   25%
  ירוק בהיר/צהוב25% ירוק כהה/צהוב
  ירוק בהיר X ירוק זית/צהוב    50% ירוק כהה50% ירוק כהה/צהוב
  ירוק בהיר X ירוק בהיר/לבן    25% ירוק בהיר25% ירוק בהיר/כחול
  25%
   ירוק בהיר/צהוב25% ירוק בהיר/לבן
   
  ירוק כהה
  ירוק בהיר X קובלט    50% ירוק בהיר/כחול50% ירוק כהה/כחול
  ירוק בהיר X כחול מלוכלך (Mauve)   100%  ירוק כהה/כחול
  ירוק בהיר/כחול X קובלט    25% ירוק כהה/כחול25% ירוק בהיר/כחול
   25%
  קובלט25% כחול שמים
  ירוק זית X כחות שמים    100% ירוק כהה/כחול
  ירוק כהה X ירוק כהה    33.3% ירוק בהיר33.3% ירוק כהה33.3% ירוק זית
  ירוק כהה/קובלט X ירוק זית    50% ירוק בהיר/כחול50% ירוק כהה/כחול
  ירוק כהה X קובלט    33.3% ירוק בהיר/כחול33.3% ירוק כהה/כחול33.3% ירוק זית/כחול
  ירוק כהה X כחול מלוכלך    50% ירוק כהה/כחול50% ירוק זית/כחול
  ירוק כהה X צהוב בהיר    50% ירוק בהיר/צהוב50% ירוק כהה/צהוב
  ירוק כהה X צהוב כהה    33.3% ירוק בהיר/צהוב33.3% ירוק כהה/צהוב33.3% ירוק זית/צהוב
  ירוק כהה X צהוב זית   50%  ירוק כהה/צהוב50% ירוק זית/צהוב
  ירוק כהה X ירוק זית/כחול    25% ירוק כהה25% ירוק זית
   25%
  ירוק כהה/כחול,25% ירוק זית/כחול
  ירוק כהה X ירוק כהה/צהוב    25%ירוק בהיר,כהה,25% ירוק זית, בהיר/צהוב 25% ירוק כהה/צהוב 25% ירוק זית/צהוב
  ירוק כהה X ירוק זית/צהוב    25% ירוק כהה25% ירוק זית
   25%
  ירוק כהה/צהוב,25% ירוק זית/צהוב
  ירוק בהיר X צהוב בהיר/לבן    25% ירוק בהיר/צהוב 25% ירוק כהה/צהוב
   25%
  ירוק בהיר/לבן 25% ירוק כהה/לבן
   
  ירוק זית
  ירוק כהה X כחול מלוכלך    50% ירוק זית/כחול,50% ירוק כהה/כחול
  ירוק כהה/כחול X כחול מלוכלך    50% ירוק זית/כחול50% קובלט
  ירוק זית/כחול X כחול מלוכלך    50% ירוק זית/כחול50% כחול מלוכלך
  ירוק זית X כחול מלוכלך    100% ירוק זית/כחול
  ירוק זית/כחול X ירוק זית/כחול    25% ירוק זית טהור50% ירוק זית/כחול25% כחול מלוכלך
  ירוק זיתX ירוק זית    100% ירוק זית טהור
   
  צהוב
  ירוק כהה/צהוב X צהוב בהיר    25% ירוק כהה/צהוב25% ירוק בהיר/צהוב
   25%
  צהוב כהה25% צהוב בהיר
  כחול מלוכלך/לבן X צהוב בהיר    50% ירוק כהה/לבן,50% צהוב כהה/לבן
  צהוב כהה X צהוב כהה   25%  צהוב בהיר50% צהוב כהה25% צהוב זית
   
  כחול שמים
  כחול שמים X ירוק בהיר    100% ירוק בהיר/כחול
  כחול שמים X ירוק כהה    50% ירוק כהה/כחול50% ירוק בהיר/כחול
  כחול שמים X ירוק זית    100% ירוק כהה/כחול
  כחול שמים X כחול שמים   100% כחול שמים
  כחול שמים X קובלט   50%  כחול שמים50% קובלט
  כחול שמים X כחול מלוכלך    100% קובלט
  כחול שמים X צהוב בהיר    100% ירוק בהיר/לבן
  כחול שמים X צהוב כהה    50% ירוק כהה/לבן50% ירוק בהיר/לבן
  כחול שמים X צהוב זית    100% ירוק כהה/לבן
  כחול שמים X ירוק זית/כחול    50% קובלט50% ירוק כהה/כחול
  כחול שמים X קובלט/לבן   25%   כחול שמים25% כחול שמים/לבן
  25%
   קובלט25% קובלט לבן
   
  קובלט
  קובלט X ירוק בהיר    50% ירוק בהיר/כחול50% ירוק כהה/כחול
  קובלט X ירוק כהה    33.3% ירוק בהיר/כחול33.3% ירוק כהה/כחול33.3% ירוק זית/כחול
  קובלט X ירוק זית    50% ירוק זית/כחול50% ירוק כהה/כחול
  קובלט X כחול שמים    50% כחול שמים50% קובלט
  קובלט X קובלט   33.3%  כחול שמים33.3% קובלט33.3% כחול מלוכלך
  קובלט X כחול מלוכלך    50% קובלט50% כחול מלוכלך
  קובלט X צהוב בהיר    50% ירוק בהיר/לבן50% ירוק כהה/לבן
  קובלט X ירוק זית    50% ירוק/לבן50% ירוק כהה/לבן
  קובלט X לבן כחול   50%  כחול שמים/לבן50% קובלט לבן
  קובלט X ירוק בהיר/כחול    25% כחול שמים25% ירוק בהיר/כחול
  25%
   קובלט25% ירוק כהה/כחול
  קובלט X ירוק זית/כחול   25%  כחול מלוכלך25% ירוק כהה/כחול
   25%
  קובלט25% ירוק זית/כחול
  קובלט X ירוק בהיר/צהוב    25% ירוק בהיר/כחול25% ירוק בהיר/לבן
   25%
  ירוק כהה/כחול25% ירוק כהה/לבן
  קובלט X כחול שמים/לבן   25%  כחול שמים25% כחול שמים/לבן
  25%
   קובלט25% קובלט/לבן
  קובלט X צהוב בהיר/לבן    25% ירוק בהיר/לבן25% ירוק כהה/לבן
  25%
   כחול שמים/לבן25% קובלט/לבן
  קובלט X צהוב זית/לבן   25%  קובלט/לבן25% ירוק זית/לבן
   25%
  כחול מלוכלך/לבן25% ירוק כהה/לבן
   
  כחול מלוכלך -  Mauve
  כחול מלוכלך X ירוק בהיר    100% ירוק כהה/כחול
  כחול מלוכלך X ירוק כהה    50% ירוק כהה/כחול50% ירוק זית/כחול
  כחול מלוכלך X ירוק זית    100% ירוק זית/כחול
  כחול מלוכלך X כחול שמים    100% קובלט
  כחול מלוכלך X קובלט    50% כחול מלוכלך50% קובלט
  כחול מלוכלך X כחול מלוכלך    100% כחול מלוכלך
  כחול מלוכלך X צהוב בהיר    100% ירוק כהה/לבן
  כחול מלוכלך X צהוב כהה     50% ירוק כהה/לבן50% ירוק זית/לבן
  כחול מלוכלך X צהוב זית    100% ירוק זית/לבן
  כחול מלוכלך X ירוק זית/כחול   50%  כחול מלוכלך50% ירוק זית/כחול
  כחול מלוכלך X ירוק בהיר/צהוב    50% ירוק כהה/לבן50% ירוק כהה/כחול
  כחול מלוכלך X ירוק כהה/צהוב    25% ירוק זית/כחול25% ירוק זית/לבן
   25%
  ירוק כהה/כחול25% ירוק כהה/לבן
  כחול מלוכלך X כחול מלוכלך/לבן    50% כחול מלוכלך50% כחול מלוכלך/לבן
  כחול מלוכלך X צהוב כהה/לבן   25%  קובלט/לבן25% ירוק זית/לבן
   25%
  כחול מלוכלך/לבן25% ירוק כהה/לבן
   
  שילובי כחול ולבן
  לבן עם כחול מלוכלך X קובלט   50%  כחול מלוכלך/כחול           מלוכלך עם לבן50% קובלט/קובלט עם לבן
  קובלט עם לבן X קובלט    25% כחול שמים/כחול עם לבן25% כחול מלוכלך/כחול         מלוכלך עם לבן50% קובלט/קובלט עם לבן
  קובלט עם לבן X קובלט עם לבן    25% כחול שמים לבנים25% לבן כחול מלוכלך50% קובלט עם לבן
  קובלט עם לבן X קובלט עם לבן   50%  כחול מלוכלך עם לבן50% קובלט עם לבן
     
  ירוק אפור כנף
  ירוק בהיר אפור כנף X ירוק זית   100% ירוק כהה/אפור כנף
  ירוק זית/אפור כנף X ירוק בהיר אפור כנף    50% ירוק כהה אפור כנף50% ירוק כהה/אפור כנף
  ירוק כהה אפור כנף X ירוק זית/אפור כנף    25% ירוק כהה אפור כנף25% ירוק כהה/אפור כנף25% ירוק זית אפור כנף25% ירוק זית/אפור כנף
 • הטבלה והתמונות הן חלק קטן ומוגבל מכלל האפשרויות שאליהן ניתן להגיע בעמצעות ריבוי סלקטיבי.
 • מקרא: תכונה דומיננטית (נשא תכונה).
  לדוגמה: ירוק בהיר/כחול משמעו - ירוק בהיר נשא כחול