כדי להגיב לתוכן באתר ולהוסיף תוכן משלך עליך להתחבר או להירשם.

הגנטיקה של הקוקטילים

 

 הגנטיקה של הקוקטילים 

  ריבוי קוקטילים, יצירת מוטציות ושילובי צבעים הפכו לפופולאריים מאוד בזמן האחרון ולכן מן הראוי להתייחס גם לפן זה של הגידול היות והוא מעניין ומעסיק רבים. אופיו הקל של הקוקטיל הפך אותו זה מכבר לחיית מחמד מועדפת והקלות היחסית בריבוי קוקטילים הפך אותו למועמד מצוין לשם יצירת הכלאות ומוטציות צבעים.  במאמר זה אציג מספר טבלאות ושילובים ליצירת מוטציות ושילובי צבעים בקוקטילים אולם ראשית מן הראוי להתייחס למספר מושגי יסוד בגנטיקה.

 • תכונה דומיננטית:
  אם לאחד מההורים תכונה דומיננטית כל צאצאיו ירשו תכונת צבע זאת. כלומר תכונת האופי הדומיננטית "תדכא" את תכונת הצבע האחרת אפילו שאותן תכונות יהיו קיימות במאגר הגנטי של הצאצא. אלו יוכלו לצוץ בדורות הבאים או.כ כלל הצבעים הפראיים של כל זן הם גם הצבעים הדומיננטיים שלו.
 • תכונה רצסיבית (הטעמה):
  תכונת זאת תופיע בצאצא רק אם שני ההורים נושאים תכונות רצסיביות ואינם נושאים תכונה תורשתית דומיננטית.
 • טהור:
  ציפור "טהורה" תפגין רק צבע אחד או תכונה אחת. אם התכונה היא תכונה רצסיבית על שני ההורים להיות גם הם טהורים ונשאים של אותה התכונה. אם התכונה היא דומיננטית יכולים ההורים והצאצאים להיות נשאים של מספר תכונות רצסיביות שלא יופיעו בהם אולם יוכלו להופיע בצאצאיהם.
 • נשא (split):
  "נשא" היא ציפור בעלת תכונה דומיננטית ותכונה רצסיבית אחת לפחות. לדוגמה ציפור ירוקה עם תכונה רצסיבית כחולה היא נשאית של התכונה הכחולה ובשילוב המתאים הצאצאיה עשויים להיות כחול טהור או כחול בשילוב צבע רצסיבי אחר. אופן הרישום של נשא תכונה הוא תכונה דומיננטית (במידה וקיימת)/תכונה רצסיבית. במקרה של הדוגמה הנוכחית: ירוק/כחול.
 • תכונה קשורת מין:
  תכונה זאת היא תכונה שהעברתה ו/או הופעתה תלויה קשר ישיר במין ההורים והצאצאים. לדוגמה, המופיליה אצל בני אדם נישאת ע"י נשים אולם מופיע רק אצל גברים. מכאן החשיבות שבידיעת מין הציפור והתכונות שהיא נושאת.
 • הטבלה הבאה מראה את השילוב שבין הצבע האפור הדומיננטי לתכונות רצסיביות שאינן קשורות מין כגון: פייד, כסוף, פנים לבנות, ו-fallow שהיא תכונה הדומה מאוד לקינמון שהוא קשור מין.
תכונות ההוריםהתוצאות שנקבל אצל הצאצאים
תכונת זכרתכונת נקבהתכונת זכרתכונת נקבה
אפוררצסיבי 50% אפור/רצסיבית50%  אפור/רצסיבית
רצסיביאפור 25% אפור/רצסיבית
ו- 25% אפור
 50% אפור/רצסיבית
אפור/רצסיביאפור 25% אפור/רצסיבית
ו- 25% רצסיבית
 25% אפור/רצסיבית
ו- 25% אפור
אפור/רצסיבירצסיבי25%  אפור/רצסיבית
ו- 25% רצסיבית
25%  אפור/תכונה-רצסיבית
ו-25% רצסיבית
רצסיביאפור/רצסיבי 25% אפור/רצסיבית
ו- 12.5% רצסיבית + 12.5% אפור
25%  אפור/רצסיבית
ו- 25% רצסיבית
אפור/רצסיביאפור/רצסיבי50%  רצסיבית25%  אפור/רצסיביתו- 12.5% רצסיבית
ו- 12.5% אפור
רצסיבירצסיבי 25% אפור/רצסיבית
ו- 25% אפור
50%  רצסיבית
 •  הטבלה הבאה מראה את השילוב שבין הצבע האפור הדומיננטי לתכונות רצסיביות קשורות מין כגון: פנינה, קינמון, לטינו והאלבינו (תכונת הפנינה מופיעה בברור אחרי 6-12 חודשים עם החלפת הנוצות הראשונה).
תכונות הוריםהתוצאה אצל הצאצאים
אפורתכונה-רצסיבית50% אפור/רצסיבית 50%אפור
תכונה-רצסיביתאפור50% אפור/רצסיבית 50%רצסיבית
אפור/תכונה-רצסיביתאפור25% אפור/רצסיבית ו-25% אפור25% רצסיבית ו-25% אפור
אפור/תכונה-רצסיביתתכונה-רצסיבית25% אפור/רצסיבית ו-25% רצסיבית25%  אפור ו-25% רצסיבית
תכונה-רצסיביתתכונה-רצסיבית50%  רצסיבית50%  רצסיבית
אפורתכונה-רצסיבית50% אפור/רצסיבית50%  אפור
 • בטבלה הבאה ניתן לראות מספר שילובים "מעניינים" בין תכונות רצסיביות קשורות מין וכאלו שאינן קשורות מין:
הוריםצאצאים
זכרנקבהזכרנקבה
זכר-רצסיבי קשור מין X נקבה-רצסיבי קשור מין
לטינופנינה 50%אפור/לטינו/פנינה 50% לטינו
קינמוןלטינו 50%אפור/לטינו/קינמון 50% קינמון
לטינוקינמון 50%אפור/לטינו/קינמון 50%לטינו
קינמוןפנינה 50% אפור/קינמון/פנינה 50% קינמון
זכר-רצסיבי קשור מין X נקבה-רצסיבי לא קשור מין
לטינופייד 50%אפור/לטינו/פייד 50% לטינו/פייד
פנינהפייד 50% אפור/פנינה/פייד 50% פנינה/פייד
קינמוןכסוף 50% אפור/קינמון/כסוף 50% קינמון/כסוף
פנינהפלו 50% אפור/פנינה/פלו 50% פנינה/פולו
זכר-רצסיבי לא קשור מין X נקבה-רצסיבי קשור מין
פיידפנינה 50% אפור/פייד/פנינה 50% אפור/פייד
כסוףלטינו 50% אפור/לטינו/כסוף 50% אפור/כסוף
פנים לבנותלטינו 50% אפור/לטינו/פנים לבנות 50% אפור/פנים לבנות
כסוףפנינה 50% אפור/כסוף/פנינה50% אפור/כסוף
זכר-רצסיבי לא קשור מין X נקבה-רצסיבי לא קשור מין
כסוףפייד 50% אפור/כסוף/פייד 50% אפור/כסוף/פייד
פיידכסוף 50% אפור/כסוף/פייד 50% אפור/כסוף/פייד
פנים לבנותפייד 50% אפור/פנים לבנות/פייד 50% אפור/פנים לבנות/פייד
פיידפנים לבנות 50%אפור/פנים לבנות/פייד 50% אפור/פנים לבנות/פייד

 • דוגמאות לשילובי צבעים דרך ריבוי סלקטיבי   

   לבן

   אפור רגיל

   לטינו

   ימין-פייד שמאל-פייד פנינה

  פייד קינמון
   

  זכר פייד לטינו

  זכר פנינה קינמון

  פנינה, ימין-נקבה, שמאל-זכר

  פייד לבן פנים

  קוקטיל פנים לבנות

  פנינה לבנת פנים מלפנים

  פנינה לבנת פנים מאחור

  פנים לבנות גווני פנינה

  צהוב לחי בגווני חום-צהבהב

  קוקטיל צהוב לחי

  נקבה פייד צהובה

  נקבת לחי צהובה בגווני חום צהבהב

  לבן לבן פנים

 • ראה גם כאן: מוטציות של הקוקטיל
  דרך הקישור הבא ניתן לזווג זוגות קוקטילים בשילובי צבעים שונים ולראות אילו גוזלים יצאו. לכניסה ל"מזווג הוירטואלי": 
  http://www.kirstenmunson.com/cockatiels/blue.html
  ראה גם כאן: מוטציות של קוקטיל